Logowanie

Panel logowania

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do szczegółowych danych odnoszących się do jednostki administracyjnej, którą reprezentuje. Widok mapy w modułach Geoserwis i Analizy zostaje dopasowany do jej zasięgu, a w module Raporty zostają wyświetlone odpowiednie dane.Geoserwis

Moduł Geoserwis prezentuje na mapie informacje o wyrobach azbestowych na poziomie działek ewidencyjnych. Dane wyświetlane są na podkładzie wybranej mapy referencyjnej. Ponadto serwis umożliwia dodanie do obszaru mapy warstw WMS.

Narzędzia nawigacyjne

Powiększ

Przybliżanie widoku mapy

Pomniejsz

Oddalanie widoku mapy

Pokaż całą mapę

Dopasowanie widoku mapy do obszaru Polski

Zarządzanie treścią mapy

Warstwy

Wybór predefiniowanej mapy podkładowej

Dodawanie warstw tematycznych do widoku mapy

Warstwy WMS

Dodawanie/Usuwanie predefioniowanych usług mapowych (WMS)

Legenda

Lista symboli reprezentujących warstwy dodane do widoku mapy

Wyświetlane są wyłącznie symbole dla warstw widocznych w danej skali na mapie

Pozostałe narzędzia

Informacja o wyrobach azbestowych

Wyświetlanie informacji o wyrobach azbestowych w odniesieniu do działki ewidencyjnej


Informacje

Wydruk

Wydruk mapy (funkcja dostępna z poziomu mapy podkładowej OpenStreetMap)

Mozliwość dopasowania obszaru wydruku za pomocą symoboli strzałek:

Przesuwanie obszaru wydruku

Przesuwanie obszaru wydruku

Powiększanie/Pomniejszanie obszaru wydruku

Powiększanie/Pomniejszanie obszaru wydruku

Drukuj mapę

Drukuj

Drukowanie mapy o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach (rozmiar, orientacja, skala, tytuł)

Dopasuj

Dopasowanie obszaru wydruku do aktualnego widoku mapy

Zestawienie wyrobów azbestowych

Wyświetlenie tabeli ze szczegółowymi informacjami o wyrobach azbestowych (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników) z możliwością filtrowania i sortowania danych


Tabela
Wyszukaj

Narzędzie służace do wyszukiwania jednostek administracyjnych, miejscowości, adresów oraz działek ewidencyjnych

Aby wyszukać miasto, wieś, gminę lub powiat należy wpisać jego nazwę.

np. Kolno

myślenicki

Aby wyszukać po adresie działkę z wyrobami azbestowymi należy wpisać nazwę miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice - również nazwę ulicy po przecinku) oraz numer porządkowy budynku po spacji.

np. Dzierżno 20

Kolno, Grunwaldzka 15

Aby wyszukać po numerze działki ewidencyjnej działkę z wyrobami azbestowymi należy wpisać nazwę miejscowości oraz numer działki ewidencyjnej po przecinku lub identyfikator obrębu ewidencyjnego wraz z numerem działki ewidencyjnej.

np. Kolno, 2760/2

lub 200601_1.0001.2760/2

Analizy

Moduł Analizy prezentuje na mapie informacje o wyrobach azbestowych na poziomie jednostek podziału administracyjnego kraju.

Narzędzia nawigacyjne

Powiększ

Przybliżanie widoku mapy

Pomniejsz

Oddalanie widoku mapy

Pokaż całą mapę

Dopasowanie widoku mapy do obszaru Polski

Zarządzanie treścią mapy

Legenda

Lista symboli reprezentujących warstwy dodane do widoku mapy

Wyświetlane są wyłącznie symbole dla warstw widocznych w danej skali na mapie

Pozostałe narzędzia

Informacja o wyrobach azbestowych

Wyświetlanie informacji o wyrobach azbestowych w odniesieniu do działki ewidencyjnej

Wydruk

Wydruk mapy

Mozliwość dopasowania obszaru wydruku za pomocą symoboli strzałek:

Przesuwanie obszaru wydruku

Przesuwanie obszaru wydruku

Powiększanie/Pomniejszanie obszaru wydruku

Powiększanie/Pomniejszanie obszaru wydruku

Drukuj mapę

Drukuj

Drukowanie mapy o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach (rozmiar, orientacja, skala, tytuł)

Dopasuj

Dopasowanie obszaru wydruku do aktualnego widoku mapy

Wybór jednostki administracyjnej


Wybierz jednostkę administracyjną

Ograniczanie widoku warstw na mapie do wybranej jednostki administracyjnej

Wybór analizy


Analiza

Wybieranie analizy wraz z poziomem, na jakim będzie ona prezentowana (poziom województwa, powiatu, gminy)..

Raporty

Moduł Raporty prezentuje w formie tabelarycznej informacje o wyrobach azbestowych na poziomie jednostek podziału administracyjnego kraju.

Wybór jednostki administracyjnej


Wybierz jednostkę administracyjną

Ograniczanie widoku warstw na mapie do wybranej jednostki administracyjnej

Wybór analizy


Analiza

Wybieranie analizy wraz z poziomem, na jakim będzie ona prezentowana (poziom województwa, powiatu, gminy)..

Przykładowy raport

Raport

Grupowanie

Grupowanie danych względem nadrzędnej jednostki administracyjnej

Pobierz raport XLS

Pobieranie raportu dla aktualnego widoku tabeli w postaci arkusza kalkulacyjnego (XLS).

Pobierz raport PDF

Pobieranie raportu dla aktualnego widoku tabeli w formacie PDF.

Pobierz raport CSV

Pobieranie raportu dla aktualnego widoku tabeli w formacie CSV.